Zorgboerderij Rond-Umme


Missie

De zorgboerderij creëert een vorm van vrijetijdsbesteding, wat dat betreft “behandelen” we niet, maar begeleiden we.

De zorgboerderij werkt van uit de cliëntgerichte methodiek en gebruikt hierbij facetten uit de muzisch-agogische  en de creatief agogische benadering. Verder werken we volgens de  gedragsmatige-cognitieve  benadering.

De muzisch-agogische benadering:

Het doel is de cliënten uit te nodigen actief te zijn.

Activiteiten op de boerderij worden zo ingezet dat de cliënten hun eigen mogelijkheden leren ontdekken en gebruiken. Dieren op de boerderij kunnen een medium zijn waardoor cliënten met elkaar in contact komen.

De creatief-agogische benadering:

Deze benadering benadrukt de activiteit van de cliënt: het verbeteren van de interactie, het stimuleren van het omgaan met alledaagse opgaven en het bevorderen van creatieve processen.

De alledaagse activiteiten op de boerderij hebben ook een functie.  Ze zorgen voor ritme, structuur en samenhang in het leven. Terugkerende bezigheden zorgen ervoor dat ze niet elke keer hoeven te bedenken wat hun te doen staat. Het geeft de cliënten oriëntatie in tijd, plaats en handeling en zorgt ervoor dat ze grip en zicht houden op hun leven.

De gedragsmatige-cognitieve benadering:

De nadruk ligt hierbij op concrete handelingen om bepaald gedrag mogelijk te maken.

Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag verminderd door het te negeren of door – in uiterste gevallen – straf. Beloningen als complimentjes en schouderklopjes verdienen hierbij de voorkeur. Straf wordt zo min mogelijk gebruikt als middel. Leren door imitatie is hierbij ook een heel belangrijk uitgangspunt: als begeleider geef je het goede voorbeeld. Ook het benoemen en belonen van goed gedrag is hierbij zeker van belang.

Als methodiek hanteren we de cliëntgerichte therapie:

Deze manier van werken spreekt ons dusdanig aan, omdat we van mening zijn dat je naar de mogelijkheden van de cliënt moet kijken wil je wat bereiken voor en met de cliënt en dat je niet naar de beperkingen moet kijken.

De therapeutische grondhouding wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid en empathie. Een veilig therapeutisch klimaat is essentieel.

Op basis van dit klimaat worden specifieke therapeutische methoden en technieken toegepast.

Uitgangspunten zijn:

- De mens ontwikkelt zich.

- Mensen kunnen zelf richting geven aan hun leven.

- Ieder mens is uniek.