Zorgboerderij Rond-Umme


Visie

Visie:

De zorgboerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, de regelmaat en de variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individuele cliënt. De dieren op de boerderij zijn bij uitstek geschikt om een cliënt voldoende veiligheid en uitdaging te bieden en om er een verbinding mee aan te gaan.

Op de zorgboerderij hanteren wij een cliëntgerichte benadering. Dat wil zeggen dat we proberen in te springen op de specifieke behoeftes en de vraag van de cliënt. Heeft een cliënt bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, dan zoeken we op de boerderij naar activiteiten waarin de capaciteiten en ambities van deze cliënt juist benadrukt worden. We kijken juist naar de mogelijkheden van de cliënt, proberen deze mogelijkheden te benadrukken en we kijken hierbij niet naar de beperkingen.

De hulpvraag en specifieke behoeftes zijn:

Voor elke cliënt zijn onderstaande hulpvragen ons uitgangspunt en deze zullen altijd voorop staan in onze begeleiding en omgang met elk, individuele cliënt.

“Bied mij een voorspelbare, gestructureerde omgeving zodat ik duidelijkheid en overzicht in mijn leven heb en daardoor tot zelfontplooiing kan komen”.

“Help mij een positiever zelfbeeld te krijgen, ondersteun mij in het uiten van emoties en het aangaan van sociale contacten”.

Voor onze cliënten is het veelal belangrijk dat de omgeving voorspelbaar en duidelijk is, net zoals de dagindeling. Sommige cliënten hebben erg veel baat bij het hanteren van een pictobord, waardoor een duidelijke dagindeling geboden wordt.

Naast de omgeving, moeten ook de volwassenen in de omgeving van de cliënt duidelijk en voorspelbaar zijn. Onze benadering is in alle gevallen gericht  op de individuele cliënt, met ieder zijn specifieke behoeftes.